Julkaisuja

Väitöskirjoja

Nissinen Sari. 2019. Työkykytieto käyttöön :työkykytietojen kansallisesti yhtenäinen tietomalli terveydenhuollon potilaskertomuksessa. Itä-Suomen yliopisto. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.

Kuusisto Anne. 2018. Potilaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen sähköisen hoitotyön yhteenvedon avulla. Itä-Suomen yliopisto. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.

Liljamo Pia. 2018. Kliinisen ja hallinnollisen hoitotiedon vastaavuus. Hoitoisuustiedon luotettavuus ja rakenteisen hoitokertomustiedon toisiokäytön mahdollisuudet hoitoisuuden määrittämisessä. Itä-Suomen yliopisto. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.

Kinnunen Ulla-Mari. 2013.  Haavanhoidon kirjaamismalli – innovaatio kliiniseen hoitotyöhön. Itä-Suomen yliopisto. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.

Häyrinen Kristiina. 2011.  Kliininen tieto hoitoprosessissa tarkoituksenmukaisen moniammatillisen tietomallin kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.

Pro graduja

Hassinen Tiina. 2020. Hoitoisuuden automatisoidun mittausmenetelmän arviointi päivystyshoitotyössä. Itä-Suomen yliopisto. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.

Ohjeita ja oppaita

Tieteellisiä artikkeleita