UKK

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on hoitotyön tarveluokitus?
Tarveluokitusta (SHTaL) käytetään potilaan tai asiakkaan hoidon tai hoivan tarpeen kuvaamiseen ja tietojen rakenteiseen kirjaamiseen terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Hoidon tarve on yksi kansallisesti määritetty hoitotyön keskeinen rakenteinen tieto. SHTaL muodostaa yhdessä Hoitotyön toimintoluokituksen (SHToL) ja Hoidon tulosluokituksen (SHTuL) kanssa suomalaisen hoitotyön luokituskokonaisuuden. Jokaista luokitusta voidaan käyttää erikseen, mutta suurin hyöty saadaan niiden rinnakkaisesta käytöstä. Luokitus perustuu Clinical Care Classification (CCC) –luokitukseen.

Mikä on hoitotyön toimintoluokitus?
Toimintoluokitusta (SHToL)  käytetään potilaan tai asiakkaan päivittäisen hoidon toteutumisen kuvaamiseen ja hoitotoimien rakenteiseen kirjaamiseen. Hoitotoimi on yksi hoitotyön keskeisistä rakenteista tiedoista ja elementti hoitotyön yhteenvedossa.  Terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annetun asetuksen (ns. vaiheistusasetus) (1257/2015) mukaan hoitotyön yhteenveto tulee tallentaa Potilastiedon arkistoon. SHToL muodostaa yhdessä Hoidon tarveluokituksen (SHTaL) ja Hoidon tulosluokituksen (SHTuL) kanssa suomalaisen hoitotyön luokituskokonaisuuden. Luokitus perustuu Clinical Care Classification (CCC) –luokitukseen.