FinCC 4.0 julkistamistilaisuus 16.12.2019

Tilaisuuden avaus, puheenjohtajana Mikko Härkönen

Rakenteisen tiedon merkitys potilas- ja asiakastyössä, tiedon hyödyntäminen sekä sen ensisijaisessa, että toissijaisessa käyttötarkoituksessa, Mikko Huovila, STM

FinCC:n päivitys, Ulla-Mari Kinnunen, FinCC pj

Rakenteinen hoitotieto, Ulla-Mari Kinnunen

Hoitotyön yhteenveto, ohjeet ja esimerkki, Anne Kuusisto

Kirjaamisesimerkkejä, Tiina Hassinen

FinCC.fi -verkkosivut, Timo Ukkola

Keskustelua ja tilaisuuden päätös

Tiedote: Suomalainen hoitotyön luokituskokonaisuus (FinCC) versio 4.0

FinCC:n uusi versio 4.0 perustuu loppukäyttäjille eli sairaanhoitajille tehtyyn kyselyyn huhtikuussa 2018. Lisäkommentteja pyydettiin ja saatiin myös muilta ammattiryhmiltä, kuten lääkäreiltä ja fysioterapeuteilta. FinCC asiantuntijaryhmä työskenteli tiiviisti noin vuoden tavoitteena päivittää luokituskokonaisuus, jonka julkaisu oli vuodelta 2012.

Päivityksen tavoitteita:

  • FinCC pohjautuu entistä enemmän näyttöön perustuvaan tietoon
  • Etsitään parasta mahdollista näyttöä, kuten Käypä hoito yms. hoitosuositukset, lait, THL oppaat, ohjeet, mallit, tieteelliset julkaisut ja asiantuntija- eli kokemusnäyttöä
  • Tiedot kirjataan vain kerran → Mahdollisimman rakenteiset tiedot: tiedon ensisijainen käyttö (hoito) ja toissijainen käyttö (tilastot, tutkimus)
  • Numeerisen tiedon saannin tärkeys johtamisessa: esim. uuden version käytön avulla saadaan tarkempia tilastoja yksikössä tapahtuneista kirjauksista painehaavojen tai kaatumisten esiintyvyydessä.
  • Potilaan voinnin kuvauksessa hyödynnetään mittareita, joiden arvo tulostuu tulotilanteen tai hoidon toteutusvaiheen näkymään. Lisäksi mittareista tulee saada syöte hoitotaulukkoon herätteeksi. Mittareista tulee saada myös suora tiedonsiirto toiseen, esim. ravitsemusmittarista painehaavan riskimittariin ja kaatumisen arvioinnin riskimittariin. Lisäksi hoitotaulukossa olevaa tietoa voidaan yhdistää hoitotoimiin. Potilaan tullessa uudelle hoitojaksolle, kun hänelle avataan uusi hoitotaulukko, ovat siinä automaattisesti kaikki käytettävät riskimittarit.  
  • Monialaiset tiedot → Eri ammattiryhmät voivat käyttää ja ymmärtävät toistensa kirjauksia

Mitä muutoksia FinCC:hen (SHTaL ja SHToL) on tehty:

  • AKTIVITEETTI-komponentti on poistettu ja siihen liittyvät asiat löytyvät nyt PÄIVITTÄISET TOIMINNOT-komponentista
  • Lisätty uusi komponentti KIPU. Kehitystyössä on konsultoitu asiantuntijoita
  • Joissakin komponenteissa pääluokkatasolle on nostettu joitakin alaluokkia
  • Joitakin alaluokkia on myös poistettu; koska
    • ne on korvattu rakenteisella luokituksella tai mittaritiedolla TAI
    • jatkossa alaluokkia kehitetään saadun palautteen ja materiaalin tai näyttöön perustuvan tiedon pohjalta
  • Komponenttitasolla on vapaan tekstin mahdollisuus – se mahdollisuus pitää säilyttää ehdottomasti, mutta ei välttämättömyys
  • Pääluokkatason termejä on tarkennettu joko annetulla luokituksella tai mittaritiedolla tai vapaalla tekstillä
  • Luokitusten termien välistä tasapainoa ja suhdetta on pyritty kehittämään
  • Hoidon ja jatkohoidon koordinointi -komponentti sisältää nyt kaikki pääluokat, jotka liittyvät potilaan ohjaukseen (siirretty siis kustakin komponentista tänne)
  • Hoidon tarveluokitus (SHTaL): uusia koodeja 57, muutoksia koodeihin 84, poistoja 47
  • Hoitotyön toimintoluokitus (SHToL): uusia koodeja 198, muutoksia koodeihin 180, poistoja 163
  • Hoidon tulosluokitus (SHTuL): ei muutoksia

Miten tästä eteenpäin:

  • FinCC 4.0 versio tulee saataville THL:n koodistopalvelimelta kesällä 2019
  • Uusi versio on muuttunut paljon, tarvitsee organisaatioissa koulutusta
  • Jatkossa luokitusta päivitetään vaiheittainen ja tietomallia myöhemmin uudistamalla.
  • Käyttäjäopas suomeksi ja ruotsiksi tulossa seuraavaksi
  • Interoperability
    – Mahdollisesti Snomed sekä ICF- toimintakykyluokituksen mäppäykset jatkossa sekä RAFAELA-luokitusjärjestelmään yhteensovittaminen
    – Luokitus, johon FinCC alunperin perustuu, CCC, on mäpätty mm. Snomedin kanssa)

Heräsikö kysymyksiä?

Seuraa kotisivua (www.fincc.fi). Päivitämme UKK-osiota tarvittaessa usein kysyttyihin aiheisiin liittyen. Voit lähettää kysymyksesi myös osoitteeseen luokitukset (at) fincc.fi

Päivityksen tehnyt FinCC asiantuntijaryhmä

Ulla-Mari Kinnunen (pj), Itä-Suomen yliopisto
Mikko Härkönen, THL OPER Koodistopalvelu
Pia Liljamo, OYS, PPSHP
Timo Ukkola, Suomen Kuntaliitto
Anne Kuusisto, SATSHP (ryhmässä alk. 24.5.2018)
Tiina Hassinen, Tyks, VSSHP (ryhmässä alk. 1.1.2019, ei mukana päivitystyössä)
Kristiina Junttila, HUS (ryhmässä 31.12.2018 saakka)
Sari Nissinen, Työterveyslaitos (ryhmässä 31.12.2018 saakka)
Tiina Laaksonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ TAYS (ryhmässä 31.12.2018 saakka)

FinCC-luokituskokonaisuuden käyttäjäkysely 2018

FinCC-luokituskokonaisuuden kaiken kaikkiaan neljäs (aiemmat 2004, 2007, 2010) käyttäjäkysely on tehty keväällä 2018. Meneillään on nyt vastausten analyysivaihe.

Toiveita ja kommentteja on paljon ja hyvin erilaisia. Kyselyä varten kehittämäämme versioon olimme konsultoineet asiantuntijoita ja perehtyneet alan kirjallisuuteen ja suosituksiin.Sitä teemme nyt uudestaan. Tavoitteenamme on saada työ päätökseen v. 2018 loppuun.

Toivomme, että seuraava FinCC versio voidaan julkaista 2019 vuoden aikana.